Raw parrot hand tame

3 years ago   Birds   Rawalpindi   0.9K views Reference: 3892

Location: Rawalpindi

Price: 14,500 ₨


Raw parrot hand tameIs ki training karni parah gi phar bola gaMirror k samna gardan hilata ha aur kuch bola haGani bane hoye ha
Sell